نوع گزارش : مدت زمان: تعداد:

ردیف عنوان پیشنهاد شماره پیشنهاد وضعیت پیشنهاد
1مکانیزه کردن پذیرش مهمانان خوابگاه و تسویه حساب مالی مهمانان در خوابگاه 507فرم 2 بررسی نشده
2اصلاح فرآیند اخذ لیست دانشجویان رتبه اول تا سوم شبانه512فرم 2 بررسی نشده
3مکانیزه نمودن خسارت وارده به خوابگاه و پرداخت آن در پرونده دانشجو508فرم 2 بررسی نشده
4پيشنهاد درخصوص ارتقا سامانه ورود و خروج در جهت اعمال صحیح قوانین اداری(اساتيد و كاركنان)476کارشناسی شده
5تجدید نظر درانتخاب پیمانکاران ومناقصات484کارشناسی شده
6درج هفته زوج یا فرد در صفحه اصلی وب سایت دانشگاه506کارشناسی شده
7سیستمی نمودن فرایند صدور تگ خودروهای دانشگاهیان471کارشناسی شده
8به و جود اوردن آژیر خطر در ازمایشگاههای شیمی438کارشناسی شده
9سیستم اعلام احتمال حریق و تشخیص وجود دود در آزمایشگاه شیمی437کارشناسی شده
10ایجاد سامانه الکترونیکی جهت ثبت کلاسهای اموزشی همکاران277کارشناسی شده