نوع گزارش : مدت زمان: تعداد:

ردیف عنوان پیشنهاد شماره پیشنهاد وضعیت پیشنهاد
1ارائه گزارشی غیبیت درامتحانات دانشجویان که کارشناسان حضور و غیاب اعلام می نمایند از طریق سیستم گلستان باشد1199فرم 1 بررسی نشده
2افزایش سقف وام ضروری و همچنین وام های صندوق قرض الحسنه دانشگاه1198فرم 1 بررسی نشده
3درجریان گذاشتن دانشجو از نقص پرونده پذیرشی و اراِئه ی راهنمایی به دانشجو در جهت تسریع جریان فارغ التحصیلی دانشجویان و راکد نماندن تعداد زیاد پرونده های ناقص در بایگانی1197فرم 1 پیشنهاد تکراری
4برگزاری دوره های آموزشی در زمینه حل تعارض کار بیرون از منزل با وظایف همسری و مادری1196فرم 1 تایید
5جمع آوری باتری های فرسوده در دانشگاه1195فرم 1 اصلاح شده
6شماره بندی ورودی-خروجی های ساختمان های دانشگاه1194فرم 1 پیشنهاد تکراری
7برگزاری نمایشگاه مجازی دستاوردهای دانشگاه1167فرم 1 اصلاح شده
8حذف درخواستهای ناتمام دفاع1187تایید نشده توسط کمیته اجرایی
9بکارگیری راهکارهای عملی جهت تسریع در روند تحقیق و تکمیل پرونده های پیمانی و پرونده های تبدیل وصعیت اساتید دانشگاههای استان یزد1189تایید شده توسط کمیته اجرایی
10اصلاح فرم تسلط بر نرم افزارها1193درخواست تجدید نظر فرم 1