نوع گزارش : مدت زمان: تعداد:

ردیف عنوان پیشنهاد شماره پیشنهاد وضعیت پیشنهاد
1احداث هتل در یزد برای مراسم ها و جشن ها609فرم 1 بررسی نشده
2احداث هتلهایی در شهرهای مهم کشور 608فرم 1 بررسی نشده
3تأسیس مدارس در دو مقطع ابتدایی و راهنمایی وابسته به دانشگاه یزد با کیفیت بالا برای استفاده فرزندان کارکنان دانشگاه و استفاده از اعضای هیأت علمی یا اساتید مدعو برای تدریس 576درخواست تجدید نظر فرم 1
4استفاده بهینه از لوازم آزمایشگاههی کنار گذاشته شده 602فرم 1 اصلاح شده
5کارمند نمونه530فرم 2 اصلاح شده
6تبیین و تشریح جذاب و داستانگونه روند ثبت نام حضوری برای دانشجویان جدیدالورود492ارجاع به کارشناس
7ارتقای برتر مقالات دانشجویان ارشد564ارجاع به کارشناس
8اصلاح فرم افزایش سنوات ورودی های 91 و 92565ارجاع به کارشناس
9ثبت قانون 9 نیمسال برای دانشجویان ورودی 93 و بعد از آن .در سیستم گلستان572فرم 1 تایید
10استفاده از فرم درخواست مجوز افزایش سنوات برای دانشجویان ورودی 93 و بعد ، برای نیمسال دهم573فرم 1 تایید